Schooltijden
De groepen 1 tot en met 8 moeten samen minimaal 7520 uur naar school. Wij hebben dit jaar voor het Hoorns Model gekozen:
Alle leerlingen gaan op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.30 uur naar school en op woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
De eerste jaren moeten de leerlingen van groep 3 t/m 8 ook nog op vrijdagmiddag naar school, anders zouden deze leerlingen over acht jaar geen 7520 uur onderwijs ontvangen.
Tevens zijn we gestart met het continurooster; alle leerlingen eten op school en hebben van 12.00 tot 12.30 uur een half uur voor de lunch en om te spelen.


Om 8.25 uur gaan de kinderen naar binnen.

Groep 1 t/m 8
                                s morgens                         s middags
Maandag             08.30 12.00      uur           12.30 - 14.30 uur
Dinsdag                08.30 12.00      uur           12.30 - 14.30 uur
Woensdag           08.30 12.30      uur
Donderdag          08.30 12.00      uur           12.30 - 14.30 uur
Vrijdag                  08.30 12.00      uur           12.30 - 14.30 uur    (groep 1/ 2 vrij)
 

Vakantietijden
De vakantietijden worden door de scholen in overleg vastgesteld. Het streven is dat de scholen zo veel mogelijk gelijktijdig vakantie hebben. In principe volgen wij de spreidingsadviezen.

Zomervakantie 2016 16 juli t/m 28 augustus 2016
Herfstvakantie  17 oktober t/m 21 oktober 2016
Kerstvakantie 26 december 2016 t/m 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie  20 februari  t/m 24 februari 2017
Goede Vrijdag 14 april 2017
2e Paasdag 17 april 2017
Meivakantie  24 april t/m 28 april 2017
Koningsdag 27 april 2017 (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdag 5 mei 2017
Hemelvaartsdag 25 mei 2017 en 26 mei 2017
Pinkstervakantie 5 juni t/m 9 juni 2017
Zomervakantie 2017 24 juli t/m 1 september 2017
 

Naast vakantiedagen zijn er nog vier margedagen, dit zijn dagen waarop de leerlingen vrij zijn en de leerkrachten scholing volgen of overleggen over schoolse zaken.

De margedagen zijn op:
dinsdag 1 november,
woensdag 8 maart,
donderdag 6 april en
woensdag 5 juli.