Schooltijden
De groepen 1 tot en met 8 moeten samen minimaal 7520 uur naar school. Wij hebben voor het Hoorns Model gekozen: alle leerlingen gaan op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.30 uur naar school en op woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
De eerste jaren moeten de leerlingen van groep 3 t/m 8 ook nog op vrijdagmiddag naar school, anders zouden deze leerlingen over acht jaar geen 7520 uur onderwijs ontvangen.
Tevens hanteren we een continurooster; alle leerlingen eten op school en hebben van 12.00 tot 12.30 uur een half uur voor de lunch en om te spelen.


Om 8.25 uur gaan de kinderen naar binnen.

Groep 1 t/m 8
  's morgens            's middags    
 maandag  08.30 - 12.00  uur     12.30 - 14.30  uur  
 dinsdag  08.30 - 12.00  uur    12.30 - 14.30 uur  
 woensdag  08.30 - 12.30  uur        
 donderdag  08.30 - 12.00  uur    12.30 - 14.30 uur  
 vrijdag  08.30 - 12.00  uur    12.30 - 14.30 uur ( groep 1/ 2 en 3 vrij )
 

Vakantietijden
De vakantietijden worden door de scholen in overleg vastgesteld. Het streven is dat de scholen zo veel mogelijk gelijktijdig vakantie hebben. In principe volgen wij de spreidingsadviezen.

Vakantie  
Zomervakantie 2017 22 juli t/m 3 september 2017
Herfstvakantie 21 okt 2017 t/m 29 okt 2017
Kerstvakantie 23 dec 2017 t/m 7 jan 2018
Voorjaarsvakantie 24 feb 2018 t/m 4 mrt 2018
Goede vrijdag 30 maart 2018
2e Paasdag 2 april 2018
Meivakantie 27 apr 2018 t/m 13 mei 2018
Koningsdag 27 april 2018 (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdag 5 mei 2018 (valt in meivakantie)
Hemelvaartsdag   valt in de meivakantie
Pinkstervakantie 21 mei 2018
Zomervakantie 2018 21 jul 2018 t/m 2 sep 2018
 

Naast vakantiedagen zijn er nog margedagen, dit zijn dagen waarop de leerlingen vrij zijn en de leerkrachten scholing volgen of overleggen over schoolse zaken.

De margedagen zijn op:
Donderdagmiddag                        16 november 2017
Vrijdagmiddag                                  22 december 2017
Vrijdagmiddag                                  23 februari 2018
Dinsdag –   hele dag                      13 maart 2018
Woensdag – hele dag                   11 april 2018
Donderdag – hele dag                 19 juli 2018
Vrijdag – hele dag                          20 juli 2018