Lampionnen maken

Onze school
Obs Noordewier is ontstaan uit de fusie tussen obs De Holm uit Den Andel en obs Mathenesse uit Rasquert op 1 augustus 2015. De school wordt bezocht door ongeveer 95 leerlingen. OBS “Noordewier” ligt aan de rand van het dorp Rasquert, vrij  ver van de openbare weg, met een prachtig uitzicht op de omringende akkers. Rondom de school is er voldoende speelruimte voor de leerlingen. De kleuters hebben een eigen ingang en een eigen kleuterplein.
Noordewier is een openbare basisschool. Dat betekent voor ons dat wij actief vorm geven aan de kenmerken van openbaar onderwijs, te weten:

 

  • Algemene toegankelijkheid
Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. Op deze gronden weigeren wij principieel geen leerlingen.
 
  • Actieve pluriformiteit
In ons onderwijs schenken wij op respectvolle wijze aandacht aan de verscheidenheid levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving.
 
  • Non-discriminatie

Onze school eerbiedigt ieders godsdienst of levensbeschouwing. Iedere vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensbeschouwing maar ook op grond van cultuur, sekse, etniciteit, persoonskenmerken, sociale status, seksuele geaardheid, huidskleur wijzen wij af en voeren daarin een actief beleid naar kinderen en ouders/verzorgers.
We geven dat ook concreet vorm in de dagelijkse omgang met elkaar; uitgaande van de authenticiteit van ieder kind richten wij ons onderwijs zo in dat ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen naar eigen aard en mogelijkheden.

De Noordewier staat in Rasquert, in het Noorden van Groningen. De leerlingen komen uit de nabije omgeving, voornamelijk uit Baflo, Rasquert en Tinallinge.

OBS “Noordewier” is een openbare school dat wil zeggen een school, toegankelijk voor alle leerlingen. De school wordt bezocht door ongeveer 80 leerlingen. Aan school zijn 8 leerkrachten verbonden, waaronder groepsleerkrachten, een bovenschoolse interne begeleider een vakleerkracht gymnastiek en een locatie coördinator.

OBS “Noordewier” ligt aan de rand van het dorp Rasquert, vrij  ver van de openbare weg, met een prachtig uitzicht op de omringende akkers. Rondom de school is er voldoende speelruimte voor de leerlingen.

De kleuters hebben een eigen ingang en een eigen kleuterplein. Langs het kleuterplein loopt een wandelpad. We sluiten de toegangshekken zodra de leerlingen buiten spelen.

De kleuren, oranje, geel, rood en blauw, die overal in het gebouw terug te vinden zijn, zorgen voor rust en warmte. Iedere groep heeft een eigen kleur, een kleur die op meerdere plekken terug te vinden is.