Het team 
 
Sineke Sietsema  directeur 
Hennie Veldhuis groep 1/ 2
Barberdina Slob groep 3
Olga Muurman groep 6
José Terpstra groep 4 / 5
Marloes Tromp groep 4 / 5 en groep 6
Cindy Bol groep 7 / 8
Anne Gre Flikkema groep 7/ 8
Aukje Fokkema Intern Begeleider 
Monique van der Krogt     gymnastiek
Jantina Grommers administratie
   
   
Klassenindeling schooljaar 2017 - 2018
  maandag dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag 
gr. 1/ 2    juf Hennie  juf Hennie  juf Hennie   
gr. 3   juf Barberdina  juf Barberdina  juf Barberdina  
gr. 1 / 2/ 3  juf Barberdina       juf Hennie (O) 
gr. 4 / 5  juf Marloes     juf Marloes     juf Marloes juf José  juf José  
gr. 6 juf Olga juf Olga juf Olga juf Marloes juf Olga
gr. 7       juf Cindy (O) Juf Cindy (O) Juf Cindy (O)  
gr. 8   juf Anne Gre (O)  juf Anne Gre (O)  juf Anne Gre (O)   
gr. 7/ 8 juf Anne Gre  (D) juf Cindy (M) juf Cindy (M) juf Cindy (M) Juf Cindy (D)
 
O    = ochtend
M    = middag
D     = dag

Op de vrijdagmiddag geeft juf Hennie les aan groep 6. 

Directie              maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
IB                           dinsdag door Aukje Fokkema
Gymnastiek    op maandag door de groepsleerkracht
                                op donderdag door de vakleerkracht
Administratie  maandag, dinsdag, woensdag en donderdag