Het team 
 
Sineke Sietsema  directeur 
Hennie Veldhuis groep 1/ 2
Barberdina Slob groep 3
Olga Muurman groep 6
Jos Terpstra groep 4 / 5
Marloes Tromp groep 4 / 5 en groep 6
Cindy Bol groep 7 / 8
Anne Gre Flikkema groep 7/ 8
Aukje Fokkema Intern Begeleider 
Monique van der Krogt     gymnastiek
Jantina Grommers administratie
   
   
Klassenindeling schooljaar 2017 - 2018
  maandag dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag 
gr. 1/ 2    juf Hennie  juf Hennie  juf Hennie   
gr. 3   juf Barberdina  juf Barberdina  juf Barberdina  
gr. 1 / 2/ 3  juf Barberdina       juf Hennie (O) 
gr. 4 / 5  juf Marloes     juf Marloes     juf Marloes juf Jos  juf Jos  
gr. 6 juf Olga juf Olga juf Olga juf Marloes juf Olga
gr. 7       juf Cindy (O) Juf Cindy (O) Juf Cindy (O)  
gr. 8   juf Anne Gre (O)  juf Anne Gre (O)  juf Anne Gre (O)   
gr. 7/ 8 juf Anne Gre  (D) juf Cindy (M) juf Cindy (M) juf Cindy (M) Juf Cindy (D)
 
O    = ochtend
M    = middag
D     = dag

Op de vrijdagmiddag doet juf Hennie groep 6. 

Directie            maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
IB                      dinsdag door Aukje Fokkema
Gymanstiek    donderdag
Administratie  maandag, dinsdag, woensdag en donderdag