Vervroegde inloop
Kinderen kunnen vanaf half acht op school worden opgevangen. de opvang wordt verzorgd door vrijwilligers. U kunt uw kind(eren) hiervoor aanmelden op school, de kosten zijn  2,00 per keer.

Klik hier voor de Voorschoolse opvang brief

Naschoolse opvang
De naschoolse opvang wordt verzorgd door Kids2B. Zie voor informatie: www.kids2b.nl

Zowel de vervroegde inloop als de naschoolse opvang vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in onze school. Uiteraard wordt ook gebruik gemaakt van het plein en de andere speelmogelijkheden van de school. 

Algemene informatiebrochure Kids2b

bruto/netto tarieven tabel 2015

brochure tarieven 2015

strippenkaarten folder